ဖိုမစိတ္ပညာ


စာေရးဆရာ = => ေဒါက္တာအုန္းေမာင္

စာအုပ္အမည္ = => ဖိုမစိတ္ပညာ

Read Full Post

စီအီးအို လက္ဆြဲ


စာေရးဆရာ = => ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)

စာအုပ္အမည္ = => စီအီးအို လက္စြဲ

Read Full Post

" ပင္လယ္နွင့္တူေသာမိန္းမမ်ား "


စာေရးဆရာ = => ဂ်ဴး

စာအုပ္အမည္ = => " ပင္လယ္နွင့္တူေသာမိန္းမမ်ား "

Read Full Post

" ႏွလံုးသားထဲႀကြက္ဝင္ေနသည္… "


စာေရးဆရာ = => နီကိုရဲ

စာအုပ္အမည္ = => " ႏွလံုးသားထဲႀကြက္ဝင္ေနသည္… "

Read Full Post

" နံနက္(၃) နာရီ "


စာေရးဆရာ = => ေဆာင္းဝင္းလတ္

စာအုပ္အမည္ = => " နံနက္(၃) နာရီ "

Read Full Post

" နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္နဲ႔ရင္လြဲသူ "


စာေရးဆရာ = => နီကိုရဲ

စာအုပ္အမည္ = => " နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္နဲ႔ရင္လြဲသူ "

Read Full Post