စာေရးဆရာ = => မင္းပုည

စာအုပ္အမည္ = => လမ္းမေတာ္ဖိုးတုတိ

0 comments:

Post a Comment